Blog

HỌC BỔNG TẠI UNIVERSITY OF MELBOURNE – AUSTRALIA

The University of Melbourne​ có trụ sở tại Melbourne- Victoria

● Học bổng dự bị đại học và cao đẳng từ Trinity College:

○ Học bổng 5% học phí: số lượng có hạn, xét tự động

○ Học bổng 25-50% học phí: tổng 40 suất, xét trên GPA cho sinh viên quốc tế

● Melbourne International Undergraduate Scholarship​: $10,000 – 50% hoặc 100% học phí, xét dựa trên kết quả học tập dành cho các sinh viên đăng kí học chương trình cử nhân, cạnh tranh;

● Bachelor of Arts International Scholarship​: trị giá 25% – 50% học phí, áp dụng cho chương
trình Bachelor of Arts;

● Commerce Undergraduate International Merit Scholarships​: Tổng 10 suất trên toàn thế giới, trị giá 50% học phí, áp dụng cho chương trình Bachelor of Commerce;

● Bachelor of Commerce Global Scholarship​: Tổng 50 suất trên toàn thế giới, trị giá 20% học phí, áp dụng cho chương trình Bachelor of Commerce;

● Global Graduate Merit Scholarship: 25% – 50% học phí, ​dành cho các sinh viên đăng kí
chương trình thạc sỹ tín chỉ tại Khoa Kinh doanh & Kinh tế ĐH Melbourne (các khóa học:
Bachelor of Commerce, MBA, Executive MBA, Senior Executive MBA, Master of Analytics
Management/ Business Analytics/ Marketing/ Management/ International Business, Graduate
Research…

● Graduate Research Scholarships​/ ​Research Training Programs Scholarship​: Học bổng toàn phần đến $110,000, bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, phí bảo hiểm OSHC và trợ cấp, dành cho chương trình thạc sỹ nghiên cứu và tiến sỹ…

HÃY ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN