Visa to Australia

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XIN VISA DU HỌC ÚC

Việc cấp thị thực du học luôn được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi Đại sứ quán Úc ra quyết định. Bạn cần chuẩn bị một 1 bộ hồ sơ đầy đủ để được xem xét cấp thị thực du học Úc. Các bước cơ bản để nộp hồ sơ…