Visa Australia

HỆ THỐNG GIÁO DỤC AUSTRALIA

1. Hệ thống giáo dục Úc hoạt động thế nào? Mỗi bang tại Úc tự quản lý hệ thống trường phổ thông và trường đào tạo nghề trong bang mình, kể cả trường công lập và tư thục, về các mặt: tài chính, chính sách, chương trình, quản lý chất lượng…