#ThụySĩ

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC DU HỌC THỤY SĨ

Đại dịch Covid-19 gây ra một số trở ngại nhưng không đáng kể đến thị trường du học nói chung thế giới. Ngược lại, sau dịch bệnh này các bạn du học sinh hoàn toàn có thể tận dụng nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp học tập…