Month: June 2020

GRIFFITH UNIVERSITTY – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÁNG TẠO NHẤT ÚC VÀ CÓ ẢNH HƯỞNG NHẤT TRONG KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Griffith nằm trong Top 300 trường đại học hàng đầu thế giới, Top 10 trường đại học hàng đầu của Australia. Uy tín đó được xây dựng dựa trên quyết tâm của nhà trường, trường luôn có các chương trình đào tạo hàng đầu, công tác giảng dạy và nghiên…