Month: January 2020

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ LAN

Hà Lan có rất nhiều hình thức tổ chức giáo dục đại học. Hai hình thức chính là đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng. Các trường đại học nghiên cứu chịu trách nhiệm cung cấp các chương trình hướng nghiên cứu theo lý thuyết. Các…

HỆ THỐNG GIÁO DỤC AUSTRALIA

1. Hệ thống giáo dục Úc hoạt động thế nào? Mỗi bang tại Úc tự quản lý hệ thống trường phổ thông và trường đào tạo nghề trong bang mình, kể cả trường công lập và tư thục, về các mặt: tài chính, chính sách, chương trình, quản lý chất lượng…

ĐẤT NƯỚC HÀ LAN

Tìm hiểu về văn hóa và xã hội Hà Lan giúp sinh viên có thêm hiểu biết về đất nước và con người nơi đây. Người Hà Lan có câu “Phần còn lại của thế giới thật bao la”, cho thấy người dân nơi đây nhận thức rất rõ đất…